Over Vredeswijzer vzw

Visie

Vredeswijzer  is ervan overtuigd dat er in een wereld die polariserend is en waarin oorlogsdreiging bestendig aanwezig is, een vredeswerking nodig is om collectieve veiligheid en duurzame vrede te bevorderen en te behouden, en gelooft dat er instrumenten zijn die de opbouw van een Vredevolle samenleving kan bevorderen.

Missie

Vredeswijzer werd eind 2013 opgericht vanuit de behoefte aan een Vredevolle wereld zonder oorlogen, en verzamelde diverse instrumenten die kunnen gehanteerd worden om te komen tot Vredevolle relaties en tot ene Vredevolle wereld in evenwaardigheid voor ieder, en waarin de mens met elk ander levend wezen en met de natuur in evenwaardigheid kan leven zonder schade toe te brengen aan de andere levende wezens en aan de natuur.

Vredeswijzer wil hiertoe informeren over de vredesbevorderende instrumenten en diverse vredesinitiatieven ontplooien en ondersteunen.

In teVredenheid naar vruchtbare bodems

Voor beVredigende kringlopen, cradle-to-cradle

Voor beVredigende kringlopen, permacultuur  

Voor een bevredigend waterleven en watervoorziening

Voor een vreedzame wereldeconomie, het SIFA plan

Een historisch overzicht van de Vredesbeweging

Vredeswijzer zetelt in de Mondiale raad Brugge om een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van de SDG’s die in de Verenigde Naties opgesteld zijn met als doel de wereld voor iedereen leefbaarder te maken, o.a. voordrachten en gesprekken te organiseren in het perspectief van de Vrede en Verbinding.

Vredeswijzer zetelt in het Brugs Vredesplatform om een bijdrage te kunnen leveren in de lokale Vredesbevorderende initiatieven

Vredeswijzer wordt geen ledenorganisatie. Wel stelt Vredeswijzer zich open voor losse medewerkers die (tijdelijk) op haar pad komen en tips,  feed-back, ideeën voor activiteiten, en praktische medewerking geven. Een aantal mensen hebben reeds een waardevolle bijdrage geleverd.

Sedert juni 2023 is Vredeswijzer een VZW

Over het logo

De pijlen : staan voor de wijzers naar Vrede en voor het kijken in alle richtingen, zowel links, het midden als rechts.

De cirkels : staan voor het samen beslissen in kringen, in plaats van op een hiërarchische trap van een minderheid tegenover een meerderheid of een meerderheid tegenover een minderheid.

Het &-teken in de cirkels : staat voor het evenveel waarde toekennen aan de voorkeuren, belangen, waarden, behoeften, gevoelens, noden, gewoontes, indrukken en overtuigingen van iedere deelnemer in het besluitvormingsproces, en tot het komen naar beslissingen waarin eenieder in de kring van deelnemers zich kan vinden.

De verbondenheid van de pijlen met elkaar : de mensen en de diverse gemeenschappen kunnen zo met elkaar tot uitwisseling en zo eveneens in een geest van evenwaardigheid met elkaar tot onderhandeling komen.

Het groen en het blauw : staan voor het land en de zee, die twee ogenschijnlijke tegenstellingen zijn, maar in werkelijkheid elkaar aanvullen.

De 2 soorten groen en 2 soorten blauw : geven een levendigheid aan het logo en staan voor de levendigheid en de blijheid in de kringen waarin iedereen inclusief en in evenwaardigheid kan (open)bloeien.

Alle delen samen symboliseert het logo de weg die de mensheid kan bewandelen naar algehele WereldVrede op elke schaal.

Vredelievende bezoekers, Jullie feed-back, tips, ideeën voor activiteiten, mogelijks nog andere communicatiesystemen of andere plannen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen waarbij niemand wat afgenomen wordt om dit te financieren,  enz. zijn welkom. Vul het contactformulier in of mail naar infovredeswijzer@gmail.com 

Marleen Brutyn, initiatiefnemer van Vredeswijzer

Met dank aan Stuart, Lien, Lieve en Marcel, voor hun waardevolle bijdrage