Tot innerlijke Vrede komen

Tot innerlijke Vrede komen


We kunnen Vrede in onszelf doen groeien door:

 1. bij gevoel van onbehagen, je aandacht richten op een bezigheid, nieuwe job, herinnering aan een mooie gebeurtenis, teruggaan in de tijd naar een moment dat je je goed voelde, dat je plezier had of dat je ontspannen of vol zelfvertrouwen was. Hoe meer je in detail kunt herbeleven, hoe sterker het gevoel weer wordt, hoe dichter je bij de oorspronkelijke ervaring komt, hoe beter het werkt. De meeste mensen zijn goed in één van de drie. Als je bv visueel sterk bent, begin dan met te voelen en na te denken.
 2. als je voor een activiteit staat die je niet graag doet, een activiteit voor je geest te brengen die je wel motiveert en enthousiasmeert;
 3. naast te weten welke toestand je in de toekomst niet wil hebben, jezelf duidelijk maken hoe je de toestand wel wil hebben. Dan wordt het eenvoudiger om die toestand die je niet wil te vermijden en de toestand te bereiken die je wel wil bereiken.
 4. te glimlachen. Dit maakt serotine aan en daar wordt je emotioneel rustig en kalm van.
 5. voor  je iets beslist te doorvoelen hoe je je zal voelen na het nemen of na het verwerkelijken van de beslissing. Als je je er niet goed bij voelt, bekijken hoe je het anders kan doen en alternatieven uitzoeken tot je je op een alternatief komt waarbij je je goed voelt.   
 6. ons bewust te worden van de handelingen en activiteiten waarin we goed en niet goed zijn;
 7. te aanvaarden waarin we goed  en niet goed zijn (positief staan tegenover onszelf);
 8. de kwaliteiten te gebruiken die we in ons hebben en activiteiten te verrichten die we graag verrichten; 
 9. niet de beste te willen zijn, maar het gewoon goed willen doen.
 10. ’s morgens bij het opstaan, enkele minuten dankbaarheid te doorvoelen voor de specifieke dingen die ons een goed gevoel geven en voor de daden van de vorige dag waarin we gelukt zijn. Zo bouwen we aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld en basisgevoel voor de gehele dag;
 11. de aandacht te richten op alles wat we in ons leven al ontmoet hebben aan schoonheid;
 12. het goede in zichzelf en het goede in anderen te zien;
 13. de aandacht te richten op het goede dat we in ons leven al hebben mogen ontvangen van medemensen;
 14. eens te noteren  naar wie we een bedankingskaart gestuurd hebben of zou kunnen gestuurd of hebben omdat ze iets aan ons leven bijgebracht en/of in onze werkzaamheden en activiteiten bijgedragen hebben. Zo merk je dat je niet alleen staat in het leven en dat mensen ook goede dingen doen voor elkaar. Een bedankingskaart sturen aan wie we uit ons lijstje, er nog geen gestuurd hebt. Op een bedankingskaart staat geen tijd;
 15. luistervaardigheid te ontwikkelen;
 16. te luisteren naar mensen die op onze weg komen en daarbij te selecteren wat goed is voor ons en ons vooruitgang kan brengen;
 17. ons bewust worden van onze gewoontehandelingen en daarbij onderscheid maken tussen de gewoontes waarbij we ons niet goed voelen en de gewoontes waarbij we ons wel goed voelen;
 18. te toetsen of onze gewoontehandelingen in overeenstemming zijn met onze verlangens en met onze doelstellingen. Een bepaald eetpatroon kan bvb lekker smaken of kan je behouden hebben vanuit het feit dat je het zo aangeleerd hebt, maar kan in tegenstelling zijn tot het verlangen gezond te eten en tot de doelstelling lang in gezondheid te leven, als dat eetpatroon niet gezond is;
 19. onszelf te verlossen van gewoontehandelingen die niet goed zijn voor ons (bvb. een bepaald eetpatroon aanhouden dat niet goed is voor onze gezondheid) of waarbij we ons niet goed voelen (bvb altijd en hoedanook ‘ja’ zeggen of altijd iets aannemen omdat we het zo geleerd hebben vanuit het beleefdheidsideaal. Hoeveel mensen hebben er al niet teveel glazen alcoholische dranken gedronken omdat ze geleerd zijn dat ze niets mogen weigeren dat hen aangeboden wordt ? Of hoeveel mensen hebben al niet tot in het oneindige op gevraagde hulp of advies gereageerd, ook al gaat de andere op deze hulp of advies uiteindelijk niet in, en verliest de helper hierbij aan energie ?);
 20. de gewoontehandelingen die goed zijn voor ons en waarbij we ons goed voelen bewust in ons leven te integreren zodat het geen gewoontehandeling meer is, maar als een deel van onszelf aanvoelt en het gevoel van welbehagen nog stijgt;
 21. de gewoontes waar we van af willen te vervangen door gewoontes die wel goed zijn voor ons. Zoals fruit eten ipv snoepen, thee of granenkoffie drinken ipv alcohol, alcoholvrije wijn of bier drinken op wijn of bier met alcohol;
 22. te starten met één kleine verandering in onze dagelijkse routine en wanneer deze stevig verankerd is kunnen we nog een verandering doorvoeren. Gewoontes zijn niet ontstaan in één dag. ze zijn het resultaat van terugkerende handelingen, die weken/maanden/jaren gebeurd zijn. Gewoontes afleren gebeurt ook niet in één dag. Volgens Tal Ben-Sahar die positieve psychologie doceert aan de  universiteit van Harvard, duurt het minstens 4 tot 6 weken tot een nieuwe gewoonte zich echt verankerd heeft. Wanneer we deze nieuwe gewoonte ook inkleden in een ritueel – iets doen op een bepaald moment en op een bepaalde manier – dan is de motivatie om die nieuwe gewoonte vol te houden krachtiger;
 23. onze eigen gevoelens en behoeften te aanvaarden. Alle gevoelens en behoeften mogen er zijn (zie hoofdstuk : Voor een Vredevol omgaan met conflicten);
 24. een gezond eet- en leefpatroon te ontwikkelen. Eet met nadruk op gezond en niet op gewicht. Uit de ‘oude’ eetpatronen treden vergt soms een zoektocht naar een ‘(ver)nieuw(d)’ eetpatroon, maar heeft bij een aantal mensen al bijgedragen tot creativiteit en tot een verhoogd gevoel van eigenwaarde. En zich goed voelen in ons lichaam draagt bij tot teVredenheid;
 25. voldoende te bewegen 15 à 30 minuten door te sporten, wandelen, dansen, zelfs poetsen. Langer mag uiteraard ook. Bij het uitoefenen van een stresserende job, wandel over de middag 15 minuten. Onder stress produceert ons lichaam veel adrenaline want ons overlevingssysteem wil immers kunnen vluchten of vechten. Bewegen haalt deze adrenaline uit het lichaam weg;
 26. te ontspannen en te genieten. Maak een lijstje van de dingen waarvan je kan genieten en neem de beslissing dat je minstens enkele keren per week iets zal doen om te ontspannen en te genieten. Na stress schudden dieren zich eens (om alle stress uit hun systeem te krijgen, slaken ze meestal een diepe zucht (adem) en slapen ze om zo hun balans terug te vinden. Neem dus tijd om te ontspannen, om even niets te doen en gewoon te genieten;
 27. doorheen de dag en bij dagdromen telkens even bewust stil te staan bij wat onze belangstelling wekt en ons op die dingen richten;
 28. ons bewust te zijn van de ingevingen die we krijgen en hierbij onderscheid maken tussen de ingevingen die ons geen vooruitgang bezorgen en de ingevingen die ons wel vooruitgang bezorgen;
 29. ons meer te richten naar wat we graag doen, zolang we er niemand mee benadelen of schade toebrengen aan de natuur. Doen wat we graag doen verhoogt onze energie en zijn we meer in staat tot verwezenlijkingen die we zo graag zouden verwezenlijken. 

Een leerkracht leerde een jongen toen hij na het spelen net terug binnenkwam in de klas op volgende manier over die energie. ‘Ben je moe ?’, vroeg de leerkracht. ‘Ja, zei de jongen, ik ben moe en mijn boekentas weegt zo zwaar dat mijn rug ervan pijn doet.’ ‘Zo’, zei de leerkracht, ‘herinner je je nog van daarnet, toen je op je djembé tokkelde op de speelplaats ? Je sloeg  toen voluit met je handen alsof je geen boekentas op je rug droeg, je was toen vol energie.’ ‘Klopt’, zei de jongen, ‘ik deed toen wat ik echt graag deed.’

 • ons doelen te stellen die verder gaan dan de dagelijkse materiële doelstellingen. Als we koken met het doel smaak te geven voor onszelf en aan de anderen voor wie we koken, voelt dit anders aan dan dat we koken louter omdat we eten nodig hebben om te overleven. Als we een tuin bewust bewerken op een natuurvriendelijke manier (zie : in tevredenheid naar vruchtbare bodems) en met een resultaat waar we ook kunnen van genieten om de schoonheid van de tuin, voelen we meer fierheid en voldaanheid, dan als we tuin bewerken, louter om voedsel te hebben. Als we gaan werken met het doel de mens te dienen, voelen we meer liefde dan we louter werken met het doel ons inkomen te hebben.  Door onze kinderen mede te delen dat papa en/of mama uit werken zijn om onze medemensen te dienen, dragen we reeds meer bij aan hun zelfverwezenlijking dan wanneer we hen mededelen dat ze uit werken zijn voor centjes. Een job kiezen die bijdraagt aan een gunstige maatschappelijke evolutie, geeft ons een gelukkiger gevoel dan wanneer we een job uitoefenen die alleen om financiële verrichtingen gaat.  Om bewuster met ons actief leven om te gaan kunnen we onszelf volgende vragen stellen :
 • Wat doe ik graag en met liefde ?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten ?
 • Draagt wat ik nu doe bij aan het geluk en de gezondheid van mezelf en van anderen ?
 • Hoe kan ik bijdragen in het geluk van anderen ?
 • Wat vind ik leuk om in mijn vrije tijd te doen die mezelf en anderen verrijkt, zonder dit als een inspanning, maar wel als ontspannend te ervaren ?
 • Formuleer jouw doel positief : een doel bepaalt de richting waarin we gaan, niet het vermijden van iets negatiefs.
  • In plaats van:  ik wil niet meer werken voor een baas -> ik wil zelfstandige worden.
  • Ik wil niet meer werken voor een hongerloon -> ik wil een juist loon krijgen voor het werk dat ik doe.
 • Een doel moet haalbaar zijn, maar er mag wel een tikkeltje onzekerheid in zitten. Een zekere mate van onzekerheid zorgt immers voor een uitdaging, anders kan het saai worden en demotiverend werken.
 • Kijk of je je doel kan uitsplitsen in kleinere uitdagingen of mini-doelen. Wat is de eerste stap?  Wanneer een doel opgesplitst wordt in hanteerbare stukken, wordt het makkelijker om gefocust te blijven en om de behaalde resultaten te checken en eventueel bij te sturen. Een doel zonder plan is gewoon een wens!
 • Verbind je elke dag enkele minuten met je doel of doelen, blijf voeling ermee houden! Je kan vb. een visionboard maken (een plakbord met foto’s van wat je doelen zijn) of maak een lijstje  van wat je wil en vooral waarom je het wil (welke emotie erachter zit).

Soms is onze geest te actief om situaties te verbeteren of ingevingen te krijgen. Om ons af te stemmen op onze eigen geest als inspiratiebron is het vaak gemakkelijker als wij onze gedachtestroom rustig laten worden. Volgende acties kunnen hierbij behulpzaam zijn:

 • Diep in en uitademen tot je een innerlijke kalmte voelt.
 • Adem ook dieper bij stresssituaties. Onder stress hebben we de neiging om oppervlakkig te ademen alsook om onze schouders op te trekken en onze spieren op te spannen. Let dus regelmatig op je houding en je ademhaling. Ontspan je en laat je schouders zakken. Adem diep in door je neus en laat je buik daarbij naar voor komen en laat de lucht daarna door je mond ontsnappen. Strek je nekspieren en rol voorzichtig met je hoofd. Als je lange tijd op een computer werkt of aan een bureau zit, sta regelmatig op en strek je uit.
 • Tuinieren, een wandeling maken in de natuur, een rechtstreekse vorm van meditatie, enz…. Doe datgene waar je je het beste bij voelt. Vaak gaan rust en inspiratie samen. Door de geest in rust te brengen komen er vaak meer ingevingen, dan je te fixeren op iets of te piekeren over iets. Bvb. bij het tuinieren komt het vervolg in je op van wat je aan het schrijven bent en bezorgt zo meer vooruitgang dan wanneer je je blijft fixeren op je blad of beeldscherm van je laptop.

Deze lijst is er gekomen, deels vanuit eigen denkwerk en ervaring, deels door tips van anderen. Wie nog meer suggesties heeft om naar een tevredener innerlijk te gaan, mag mijn mailen op info@vredeswijzer.org

De som van teVreden individuen

schept collectieve teVredenheid.

Collectieve teVredenheid helpt

 een Vredevolle wereld scheppen