Publicaties

Bouwen aan geweldloosheid / Pat Patfoort. – Jeugd en Vrede : Brussel, 2001

bouwen aan geweldloosheid

Ik wil, jij wilt niet. Geweldloos opvoeden / Pat Patfoort –  2de dr. – Jeugd en Vrede : Brussel, 2002

Ik wil, jij wilt niet

Zich Verdedigen zonder aanval. De kracht van geweldloosheid / Pat Patfoort. – Jeugd en Vrede : Mechelen, 2006

zich verdedigen zonder aanval

Geweldloze Communicatie. Ontwapenend en doeltreffend / Marshall Rosenberg 3de dr. –  Lemniscaat : Rotterdam, 2008          Oorspronkelijke titel : Nonviolent Communication. A language of Life, 2de dr. – 2002

G.C. Marshall Rosenberg

Waarom wandelen als je ook kunt dansen ? Een roman over geweldloze communicatie / Anne Van Stappen. – Aartselaar : De Zuidnederlandse Uitgeverij,  2018

Verboden toegang : verkenning rond het menselijk territorium / Cornelis B. Bakker en Marianne Bakker-Rabdau. – 7de dr. – Antwerpen/Amsterdam : De Nederlandsche Boekhandel, 1984

verboden toegang

Respect. 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur / Hans Kaldenbach. – Prometheus : Amsterdam, 2005

Respect 99 tips

Opgroeien in vertrouwen. Opvoeden zonder straffen en belonen / Justine Mol. – Uitg. SWP : Amsterdam, 2005

Opgroeien in vertrouwen

Over de rooie. Omgaan met woede en agressie / Jan Bernard. – Uitg. Boom : Amsterdam, 2012

Over de rooie. Omgaan met woede en agressie

Het Ideale Eigenbelang – Een UNO-Marshallplan voor alle mensen / Pieter Kooistra. –  Uitgeverij Kok Agora : Kampen, 1993

Het ideale eigenbelang

Het jaar 2000. Kruispunt van de mensheid.  Nieuwe wegen door een wereldbasisinkomen voor alle mannen, vrouwen en kinderen / Lisinka Ulatowska. – Kok Agora : Kampen, 1995     Oorspronkelijke titel : The Year 2000. Crossroad of mankind. New ways by a World Basic Income for all man, woman and children. 

het jaar 2000. Kruispunt

Cradle to Cradle / Michael Braungart & William McDonough. – 4de dr. – Search Knowledge : Heeswijk, 2008

Oorspr. titel : Cradle to Cradle : Remaking the Way we Make Things, 2002

cradle to cradle

Is een geweldloze conflicthantering in etnische conflicten mogelijk ?  In :

Een bloementuintje wordt aangelegd in een dorre omgeving

geeft Marleen Brutyn een samenvatting van verslagen van het verzoeningswerk van Pat Patfoort in etnische conflictgebieden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren