Het Evenwaardigheidsprincipe als basis voor Geluk en Vrede

Het Evenwaardigheidsprincipe

Iedereen heeft een overlevings- en tevredenheidsinstinct. Het Evenwaardigheidsprincipe is door gericht handelen iedereen en alles in om het even welke situatie tot zijn/haar recht laten komen en tevreden te stemmen. Algemene tevredenheid creëert Vrede Het Evenwaardigheidsprincipe heeft betrekking op ieder mens en alle dieren- en plantensoorten, alle systemen van de natuur, en de aarde. Ten opzichte van onze medemens betekent Evenwaardigheid situaties creëren waardoor elke betrokkene in de situatie tevreden is. Ten opzichte van de dieren, planten, de natuurlijke systemen en de gehele aarde vertaalt Evenwaardigheid zich in een nooit aflatende zorgzaamheid voor de al wat zich op onze aarde bevindt. Dan evolueren we allemaal samen naar een tevreden, vredevolle en duurzame wereldgemeenschap.

Het Evenwaardigheidsprincipe komt vanuit

 • het bewustzijn dat alle levende wezens een overlevings- en een tevredenheidsinstinct hebben;
 • het bewustzijn dat onze gedragingen effect hebben op het welzijn van onze medemensen;
 • het bewustzijn dat de toestand waarin de natuur en de aarde verkeert mede afhankelijk is van de manier waarop wij met de natuur en met de aarde omgaan;
 • de liefde voor onze medemens en andere levens;
 • het bewustzijn dat vanuit volledige eigen vervulling de oprechte wens ontstaat om anderen elk op hun eigen manier gelukkig te zien worden;

Het Evenwaardigheidsprincipe doet

 • streven naar de invulling van ieders behoeften en noden;
 • mensen zo handelen dat ze zowel zichzelf als de anderen als de natuurlijke omgeving begunstigen;
 • mensen vreugde voelen om het eigen welzijn én als gevolg van hun eigen vervulling ook om het welzijn van ieder ander mens, dier, plant en alle natuurlijke systemen;
 • regeringen en besturen processen in werking stellen en voor wetten en reglementen kiezen die iedereen en alles begunstigt;
 • rekening houden met alle gevoelens, belangen en behoeften en noden die er in concrete  situaties  aanwezig zijn.
 • naar oplossingen zoeken waardoor zowel mens als natuur worden vervuld in hun noden.

Wij nodigen u uit om mee te bouwen aan een wereld waarin ieder zich evenwaardig behandeld voelt. Iedereen is hierbij essentieel in het uitbouwen van een all win wereld. Ieder van ons en alles moet op eigen wijze centraal staan als wij een wereldmaatschappij willen bouwen die alle mensen en de gehele aarde dient.

Meewerken aan een wereld in Evenwaardigheid bestaat uit 4 stappen :

 1. Wees je ten volle bewust van je eigen voorkeuren, verlangens, keuzes,…..;
 2. Controleer bij jezelf of je eigen voorkeuren, verlangens, keuzes,….. je medemensen en de natuur al dan niet beschadigt;
 3. Toets jouw voorkeuren, verlangens, keuzes aan de mensen die belang hebben bij je voorkeuren, verlangens, keuzes:
 4. Laat een evenwaardig patroon ontstaan binnen de groepen waarin je werkzaam bent en in al uw activiteiten die u onderneemt.

Duurzame relaties ontstaan binnen zulke groepen, zodra allen ervan overtuigd zijn dat zij voordeel hebben van de Evenwaardige relatie.

Het is belangrijk dat wij alle vier stappen van het principe toepassen en niet genoegen nemen met minder. Met de vierde stap is de uitkomst pas duurzaam.

De wereld is een duurzame wereld waarin ieders levensvervulling verwezenlijkt wordt en daarom iedereen tevreden is.

“Ik leef voor een wereld

waarin eenieder tevreden kan zijn

waardoor een vredige wereld

kan ontstaan.”