Fundamenten voor een Liefde- en Vredevolle communicatie
  • Aanvaarden dat er verschillen zijn in uiterlijke kenmerken (geslacht, leeftijd, klasse, land, taal, huidskleur, sexuele geaardheid, stem, uiterlijk, bezit, kledij, beroep, genoten onderwijs, diploma, intelligentie, vaardigheden, karakter, naam), en innerlijke kenmerken (standpunten, gevoeligheden, gevoelens en behoeften, overtuigingen, godsdienst, wensen, keuzes, gewoontes, voorkeuren).
  • Onderscheid maken tussen wat we werkelijk waarnemen met onze zintuigen, en de interpretatie (bij onszelf en bij de andere aanvaarden dat er op situaties een eerste reflex door ons hoofd maalt, maar het volgend moment bekijken of de inhoud van die reflex strookt met wat we waarnemen).
  • Op een kalme en duidelijke manier de feiten benoemen die ons geraakt hebben.
  • Uitdrukken van alle gevoelens en behoeften*.
  • In alle sereniteit en openheid luisteren naar alle gevoelens en behoeften van de andere in de situatie of in het conflict. Het opstellen van gevoelens- en behoeftenlijsten (door Pat Patfoort funderingslijsten genoemd) kan hierbij een hulp zijn.
  • Alle gevoelens en behoeften van onszelf en van de andere aanvaarden !
  • Uitdrukken wat we graag zien gebeuren in de (conflict)situatie.
  • De ander laten uitdrukken wat hij/zij graag ziet gebeuren in de (conflict)situatie.
  • Elkaars standpunt in vrede naast elkaar laten bestaan of samen zoeken naar een oplossing waarbij iedere betrokkene in de situatie tevreden is.

WAT onze gevoelens en onze behoeften zijn, is punt 1. Al onze gevoelens en behoeften mogen er zijn. ! HOE we met onze gevoelens en behoeften omgaan is punt 2.

Fundament van de geweldloosheid en van het handelen in evenwaardigheid, is zo met onze gevoelens en behoeften om te gaan dat we de anderen niet kwetsen, dat de anderen niet in de mindere positie komen te staan, en aanvaarden dat de andere zich in de mindere positie voelt. Om in evenwaardigheid met elkaar te kunnen omgaan, hebben we er alle belang bij onderscheid te maken tussen punt 1 en punt 2.