Over Vredeswijzer

Logo Vredeswijzer

Vredeswijzer is opgericht vanuit de behoefte aan een Liefde- en Vredevolle wereld zonder oorlogen en aan een wereld vol Liefde- en Vredevolle relaties waarin niemand met elkaar in onmin leeft en waarin ieder mens een tevreden leven kan leiden, zonder schade toe te brengen aan de andere levende wezens en aan de natuur en waarin ieder in evenwaardigheid met elkaar kan leven. De website is aangemaakt aan de vooravond van 2014 waarin het leed van W.O.I 1914 – 1918 en daarmee het leed van alle oorlogen herdacht wordt.

Vredeswijzer doet meer dan pleiten en betogen voor Vrede. Vredeswijzer biedt concrete instrumenten aan voor de creatie van een wereld waarin op iedere schaal ieder mens tot/zijn haar recht komt en zorgzaam met alle dieren- en plantensoorten en alle systemen in de natuur omgegaan wordt. Lisinka Ulatowska, auteur van “Naar Spiritueel Wereldburgerschap. Samenzwering, Samenspel”, 2001, bedacht hiervoor de term All Win, vertaald tot een nieuw woord Nederlandstalig woord : Iederwint.

Het-iederwint-principe-als-basis-voor-vrede

Door de creatie van Iederwint samenlevingen naar een VREDEvolle wereld

De-vrede-in-onszelf-door-zelfverwezenlijking

Voor een Vredevol omgaan met conflicten

Voor een Vredevolle besluitvorming

In-tevredenheid-naar-vruchtbare-bodems.pdf

Voor bevredigende kringlopen, cradle-to-cradle

Voor bevredigende kringlopen, permacultuur  

Voor-een-vreedzame-wereldeconomie, het-SIFA-plan

Een historisch overzicht van de Vredesbeweging

Vredeswijzer is geïnspireerd op en ontsproten uit de kennis die de oprichtster van Vredeswijzer, Marleen Brutyn vanaf 2003 opdeed aan vredebrengende economieën en structuren en vanaf 2005 aan conflictoplossende communicatie. Deze kennis kwam er na kennismaking met het werk van Lisinka Ulatowska,  door een opleiding in De Vuurbloem, een organisatie voor Preventie en Geweldloze Conflicthantering, met waardering voor verschillen (www.devuurbloem.be),  en uit de betreffende leesvoer die op haar weg kwam, zoals ‘Geweldloze Communicatie. Ontwapenend en doeltreffend’ van Marshall Rosenberg.

Naast het aanbieden op de website van deze vredebrengende economieën en structuren beoogt Vredeswijzer tot een aanwezigheidsfactor te groeien die ook buiten het webverkeer activiteiten organiseert.

Vredeswijzer zetelt in de Mondiale raad Brugge om een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van de SDG’s die in de Verenigde Naties opgesteld zijn met als doel de wereld voor iedereen leefbaarder te maken, o.a. voordrachten en gesprekken te organiseren in het perspectief van de Vrede en Verbinding.

Vredeswijzer wordt geen ledenorganisatie. Wel stelt Vredeswijzer zich open voor losse medewerkers die (tijdelijk) op haar pad komen en tips,  feed-back, ideeën voor activiteiten, en praktische medewerking geven. Een aantal mensen hebben reeds een waardevolle bijdrage geleverd.

Over het logo

Logo Vredeswijzer

De pijlen : staan voor de wijzers naar Vrede en voor het kijken in alle richtingen, zowel links, het midden als rechts.

De cirkels : staan voor het samen beslissen in kringen, in plaats van op een hiërarchische trap van een minderheid tegenover een meerderheid of een meerderheid tegenover een minderheid.

Het &-teken in de cirkels : staat voor het evenveel waarde toekennen aan de voorkeuren, belangen, waarden, behoeften, gevoelens, noden, gewoontes, indrukken en overtuigingen van iedere deelnemer in het besluitvormingsproces, en tot het komen naar beslissingen waarin eenieder in de kring van deelnemers zich kan vinden.

De verbondenheid van de pijlen met elkaar : de mensen en de diverse gemeenschappen kunnen zo met elkaar tot uitwisseling en zo eveneens in een geest van evenwaardigheid met elkaar tot onderhandeling komen.

Het groen en het blauw : staan voor het land en de zee, die twee ogenschijnlijke tegenstellingen zijn, maar in werkelijkheid elkaar aanvullen.

De 2 soorten groen en 2 soorten blauw : geven een levendigheid aan het logo en staan voor de levendigheid en de blijheid in de kringen waarin iedereen inclusief en in evenwaardigheid kan (open)bloeien.

Alle delen samen symboliseert het logo de weg die de mensheid kan bewandelen naar algehele WereldVrede op elke schaal.

Vredelievende bezoekers, Jullie feed-back, tips, ideeën voor activiteiten, mogelijks nog andere communicatiesystemen of andere plannen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen waarbij niemand wat afgenomen wordt om dit te financieren,  enz. zijn welkom. Vul het contactformulier in of mail naar infovredeswijzer@gmail.com 

Marleen Brutyn, initiatiefnemer van Vredeswijzer

Met dank aan Stuart, Lien, Lieve en Marcel, voor hun waardevolle bijdrage