Home

Actueel

Waarneming : we hebben nood aan een wereld die vrij is van fossiele brandstoffen en opteren voor hernieuwbare energie. Het gebruik van hernieuwbare energie komt echter eveneens in conflict met milieu, alsook met sociaal-economische factoren.

Hernieuwbare energie, maar hernieuwbare energieopwekkers ? Hoe lossen we het probleem van de beperkte voorraden aan grondstoffen zoals lithium, kobalt en aardmetalen op ?

Propere energie, maar is propere energieopwekking ? Is er aandacht voor onderzoek om zonder bodem- en watervervuiling bij de ontginning van aardmetalen,  arseen, zuren,… bij de productie van de P.V.’s – kinderarbeid in de kobaltmijnen in Congo – stuwdammen

Heeft de politiek aandacht voor de financiële lasten, ook voor lage inkomens voor het implementeren van hernieuwbare energie en voor de bezwaren tegen o.m. de benzinetaks en het rekeningrijden ?

Klimaatverandering of klimaatwisseling ? Is het onoverkomenlijk dat believers – non believers, eeuwige vijanden blijven of zijn we in staat tot een gemeenschappelijke zuiveringsproject waaraan de aarde nood heeft ?

Vredeswijzer brengt graag burgers samen die bereid zijn de noden op vlak van klimaat, leefmilieu, welvaart en welzijn met elkaar te verbinden, om te komen tot een klimaatbeleid en een gemeenschappelijke zuiveringsproject voor de aarde, dat iedereen tevreden stemt.

 

Waarneming : de coronapandemie heeft geleid tot verdeling in de samenleving.

Bereiden we ons als maatschappij deze keer voor op volgende pandemieën of gaan we weer onvoorbereid de volgende pandemie tegemoet ?

Hoe kunnen we komen tot meer begrip voor de opvatting van de andere ?

Brengt een team van geneeskundigen en therapeuten een eensluidende conclusie over de werkingskracht van natuurlijke middelen waardoor het voor iedereen geloofwaardig wordt, wat de resultaten van het gezamenlijk onderzoek ook is, of blijven reguliere en alternatieve twee vijandig tegenover elkaar staande werelden ?

Zoeken we naar strategieën om de nood aan lockdown te verminderen of gaan we weer over naar de orde  van de dag ?

Hoe kunnen we het onderscheid doen inzien tussen politieke kwaadwillige vrijheidsberoving en goedbedoelde vrijheidsbeperking uit gezondheidsoverwegingen ?

Doen we vooraf onderzoek naar mogelijke psychologische gevolgen van de lockdowns en fysieke gevolgen van de mondmaskers en hoe deze op te vangen, of laten we in tijden dat er geen pandemie is, alles weer op zijn beloop tot er zich een nieuwe pandemie aandient en er geen tijd meer rest voor onderzoek ?

Vredeswijzer brengt graag virologen, politici, medische wetenschappers, burgers en studenten samen die een pandemiebeleid beogen dat verbindend werkt.

 

 

Vredeswijzer

reikt instrumenten aan

om te komen tot een

Vredevolle wereld,

zowel op

interpersoonlijke, intercollectieve en internationale schaal,

en tot tevreden individuen en groepen.

TeVREDEnheid schept Vrede.

 

 

Contact : info@vredeswijzer.org 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren