Home

                                                    GEZOCHT Vrijwilligers om mee te helpen aan de grootste vredesvlag ter wereld - KW.be

Vredeswijzer roept op om op 21 september, door de Verenigde Naties in 1981 uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede, massaal vredesvlaggen uit te hangen.

Vredesverenigingen roepen op om ´witte lintjes ´ op te hangen aan uw deur, auto, fiets,…als teken voor Vrede. Een vredesmars van thuis uit! Let’s do this together! Doen mee : Avansa, Nsanga, Pax christi Brugge, Pax christi Vlaanderen, Taranta vzw, Vredesactie Brugge, Vredeslicht, Vredeswijzer, VOS Vlaamse vredesvereniging,  Yot, – Vredesplatform, met ondersteuning van de Noord-zuiddienst Brugge.

De Witte Lintjesactie in Brugge is erop gericht de stad onder witte lintjes te dompelen tegen aankomst van het Vredeslicht op 19 december 2022 in de Magdalenakerk, een kerk waar diversiteit omarmd wordt.

Witte-lintjes-actie.pdf 

White-ribbon-action.pdf

Foto openen

   Contact : info@vredeswijzer.org 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren