Home

Vredeswijzer

reikt instrumenten aan

om te komen tot een

Vredevolle wereld,

zowel op

interpersoonlijke, intercollectieve en internationale schaal,

en tot tevreden individuen en groepen.

TeVREDEnheid schept Vrede.

 

 

 

Vredeswijzer en het Klimaat

Vredeswijzer is en blijft overtuigd van de noodzaak om onze planeet te zuiveren van stoffen die onze gezondheid schade toebrengen en onze ecosystemen verontreinigen. Dit impliceert het ophouden van de productie en gebruik van de producten die deze stoffen afvoeren naar de bodem en de wateren en uitstoten in de lucht.  Om tot oplossingen te komen waarmee iedereen teVREDEn is en die ook reëel onschadelijk zijn  (nu is dat niet steeds het geval bij de vervangers van op fossiele brandstoffen functionerende producten), beoogt Vredeswijzer een verbindende rol te spelen tussen alle maatschappelijke actoren  Concreet wil Vredeswijzer :

  • burgers samenbrengen die voluit willen gaan voor het klimaat en burgers die bezwaren hebben tegen (een aantal van de) klimaatmaatregelen, om een beleid te kunnen voorstellen dat iedereen teVREDEn stemt;
  • mensen bijeen brengen die geloven in het klimaatverhaal en die niet geloven in het klimaatverhaal maar die zich wel bewust zijn van de noden op vlak van milieu, onze gezondheid,…. om te komen tot een gemeenschappelijk zuiveringsproject in plaats van vijandig naast elkaar te leven. Vredeswijzer heeft waargenomen dat niet alle non-believers banden hebben met de olie-industrie en ze niet allemaal onverschillig zijn, maar integendeel wel met de Natuur en de Aarde begaan zijn en bijvoorbeeld blijven opkomen voor het behoud van onze bossen;
  • wetenschappers, ingenieurs en beleidsmensen motiveren om, naast hun inzet om broeikasgassen te vermijden, ook alle verontreinigende ingrediënten in  hernieuwbare energieopwekkers (zoals het gebruik van gifstoffen bij de productie van zonnepanelen en windmolens)  en hernieuwbare energieproducten (zoals bij de ontginning van aardmetalen en kobalt voor elektrische auto’s op batterij) weg te werken. Op aanvraag is een inventaris van voor- en nadelen van de diverse middelen tot energieopwekking en tegengaan van verdere aardopwarming verkrijgbaar via info@vredeswijzer.org.

 

 

Wie graag meedenkt om de Aarde te zuiveren zonder dat mensen en de ecosystemen daar nadelen bij hebben is van harte welkom. Allemaal samen naar een werkelijk gereinigde wereld, waarbij iedereen tevreden is.  Contact : info@vredeswijzer.org 

 

28 juni 2019


 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren