Home

Voor Vrede door de creatie van All Win (Iederwint) situaties

                                                   

GEZOCHT Vrijwilligers om mee te helpen aan de grootste vredesvlag ter wereld - KW.be

   Contact : info@vredeswijzer.org 

Witte lintjesactie voor Vrede 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Voor meer informatie: Wittelintjesactie

For Further information: Whiteribbonaction