Publicaties

Bouwen aan geweldloosheid / Pat Patfoort. – Jeugd en Vrede : Brussel, 2001

bouwen aan geweldloosheid

 

Ik wil, jij wilt niet. Geweldloos opvoeden / Pat Patfoort –  2de dr. – Jeugd en Vrede : Brussel, 2002

Ik wil, jij wilt niet

 

Zich Verdedigen zonder aanval. De kracht van geweldloosheid / Pat Patfoort. – Jeugd en Vrede : Mechelen, 2006

zich verdedigen zonder aanval

 

Geweldloze Communicatie. Ontwapenend en doeltreffend / Marshall Rosenberg 3de dr. –  Lemniscaat : Rotterdam, 2008          Oorspronkelijke titel : Nonviolent Communication. A language of Life, 2de dr. – 2002

G.C. Marshall Rosenberg

 

Verboden toegang : verkenning rond het menselijk territorium / Cornelis B. Bakker en Marianne Bakker-Rabdau. – 7de dr. – Antwerpen/Amsterdam : De Nederlandsche Boekhandel, 1984

verboden toegang

 

Respect. 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur / Hans Kaldenbach. – Prometheus : Amsterdam, 2005

Respect 99 tips

 

Opgroeien in vertrouwen. Opvoeden zonder straffen en belonen / Justine Mol. – Uitg. SWP : Amsterdam, 2005

Opgroeien in vertrouwen

 

Over de rooie. Omgaan met woede en agressie / Jan Bernard. – Uitg. Boom : Amsterdam, 2012

Over de rooie. Omgaan met woede en agressie

 

Het Ideale Eigenbelang – Een UNO-Marshallplan voor alle mensen / Pieter Kooistra. –  Uitgeverij Kok Agora : Kampen, 1993

Het ideale eigenbelang

 

Het jaar 2000. Kruispunt van de mensheid.  Nieuwe wegen door een wereldbasisinkomen voor alle mannen, vrouwen en kinderen / Lisinka Ulatowska. – Kok Agora : Kampen, 1995     Oorspronkelijke titel : The Year 2000. Crossroad of mankind. New ways by a World Basic Income for all man, woman and children. 

het jaar 2000. Kruispunt

 

Cradle to Cradle / Michael Braungart & William McDonough. – 4de dr. – Search Knowledge : Heeswijk, 2008

Oorspr. titel : Cradle to Cradle : Remaking the Way we Make Things, 2002

cradle to cradle

 

 

Is een geweldloze conflicthantering in etnische conflicten mogelijk ?  In :

Een bloementuintje wordt aangelegd in een dorre omgeving

geeft Marleen Brutyn een samenvatting van verslagen van het verzoeningswerk van Pat Patfoort in etnische conflictgebieden.

 

Om iedere wereldbewoner een menswaardig bestaan te bieden, ondertekenden alle leden van de V.N. op 10 december 1948 de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de mens’. Deze Verklaring heeft rechtsgeldigheid voor alle mensen, ongeacht waar ze wonen.

Om te komen tot een mondiale consensus over waarden en principes die nodig zijn voor een duurzame toekomst ondernamen enkele mensen, waaronder Maurice Strong, Voorzitter van de Earth Summit, en Mikhaïl Gorbatsjov een 6 jaar durend consultatieproces die leidde tot het schrijven van een Handvest voor de Aarde of Earth Charter.

Voor het lezen van de handvesten : Internationale Handvesten