Links

Voor opleidingen in geweldloze, verbindende communicatie en conflicthantering :

De Vuurbloem, met als motto ‘verschillend zijn waarderen’ www.devuurbloem.be

Pat Patfoort, verzoeningswerker in etnische conflictgebieden door Vormingssessies en seminaries, en oprichtster van De Vuurbloem www.patpatfoort.be

Corry Laura Van  Bladel,  gecertificeerd trainer,  met als moto ‘geweldloze communicatie van hart tot hart’   www.blabla-blabla.be

Conferenties, lezingen, trainingen in geweldloze communicatie Marshall Rosenberg : Centre for non-violent communication www.cnvc.org

Justine Mol, gecertificeerd trainer, met als één van haar troeven ‘opvoeden in vertrouwen’ www.justinemol.nl

Lezingen en trainingen in Verbindend communiceren, door gecertificeerde trainers www.adiante.be
 
Verbindende communicatie voor mensen, teams en organisaties, door gecerticeerde trainers www.ai-opener.nl

Om maatschappelijk bij te dragen in vredesprocessen :

Pax Christi, vredesbeweging die zich toespitst op het voorkomen van conflicten en van humanitaire rampen ten gevolge van conflicten, maar ook op vredesopbouw dankzij dialoog en verzoening. www.paxchristi.be   www.paxchristi.net

De Quakers, zijn actief in verzoeningswerk op nationaal en internationaal niveau via o.a. hun zitting in VN-conferenties www.quakers.org

Klaprozen voor Vrede, verkoopt klaprozen om ontmijningswerkzaamheden in Apopo te kunnen voort doen en ten voordele van een circusschool in Palestina waardoor de jongeren wat afgeleid kunnen worden van het geweld van de bezetting www.klaprozen.be

Klik om toegang te krijgen tot In-3-stappen-naar-een-rijker-leven.pdf