Archief

2014 – 2022 deelname jaarlijks Feest in het Park, Brugge

Deelname Allemaal Mensen, Brugge, 2019

Deelname Allemaal Mensen. Brugge 2018

Tot 14.01.2014. Steun aan het  Europees Burgermanifest (petitie dat op aanvraag door de Europese instellingen georganiseerd wordt) met betrekking tot het invoeren van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen. In de petitie wordt verzocht om :

    • de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren (volgens Art. 156 TFEU) om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.
    • initiatieven zoals “Pilotstudies” (Art 156 TFEU) te stimuleren.
    • de verschillende modellen voor een OBI (EP resolutie 2010/2039(INI) §44) te onderzoeken.
  • en op langere termijn te erkennen en garanderen dat ieder individu in de EU het onvoorwaardelijk en persoonlijk recht heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien door de invoering van een OBI zodat hij of zij als volwaardig burger aan de samenleving kan deelnemen, zoals dit is vastgelegd in de Europese verdragen.

Voor meer informatie en voor de ondertekening van de petitie : http://basicincome2013.eu/ubi/nl

Na deze petitie stelt Vredeswijzer in de Europese instellingen de plannen voor die het Onvoorwaardelijk Basisinkomen zo organiseren dat iedereen er door begunstigd wordt.

Deelname Vredesweek 2022: 21 september – 2 oktober, Brugge