Over Vredeswijzer

Logo Vredeswijzer

Ik richtte Vredeswijzer op vanuit de behoefte aan een Liefde- en Vredevolle wereld zonder oorlogen en aan een wereld vol Liefde- en Vredevolle relaties waarin niemand met elkaar in onmin leeft en waarin ieder mens tot zijn/haar recht komt, waarin ieder mens en de natuur in evenwaardigheid met elkaar kunnen leven, en wil vanuit die behoefte bijdragen in maatschappelijke en relationele Vredesprocessen. De website is aangemaakt aan de vooravond van 2014 waarin het leed van W.O.I 1914 – 1918 en daarmee het leed van alle oorlogen herdacht wordt.

Vredeswijzer is geïnspireerd op en ontsproten uit de kennis die ik sedert 2004 opdeed in De Vuurbloem, een organisatie voor Preventie en Geweldloze Conflicthantering, met waardering voor verschillen (www.devuurbloem.be),  uit bijeenkomsten van het All Win Network, in Bussum, en uit wat aan betreffende lectuur op mijn weg kwam. Naast de website beoog ik Vredeswijzer tot een aanwezigheidsfactor te laten groeien die ook buiten het webverkeer activiteiten organiseert. Vredeswijzer zetelt in de Noord-Zuidraad Brugge, met als Noord-Zuidthema het Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedere Wereldbewoner en als doel o.a. voordrachten te geven in het kader van de Noord-Zuidverhoudingen in het perspectief van de Vrede. Vredeswijzer wordt geen ledenorganisatie. Wel stelt Vredeswijzer zich open voor losse medewerkers die (tijdelijk) op haar pad komen en tips,  feed-back, ideeën voor activiteiten, en praktische medewerking geven. Een aantal mensen hebben reeds een waardevolle bijdrage geleverd.

Vredeswijzer doet meer dan pleiten en betogen voor Vrede. Vredeswijzer biedt concrete instrumenten aan voor de creatie van een wereld waarin op iedere schaal ieder mens tot/zijn haar recht komt en zorgzaam met alle dieren- en plantensoorten en alle systemen in de natuur omgegaan wordt. Lisinka Ulatowska, auteur van “Naar Spiritueel Wereldburgerschap. Samenzwering, Samenspel”, 2001, bedacht hiervoor de term All Win. Vrij vertaald kom ik op een nieuw Nederlands woord:  Iederwint.

Door de creatie van Iederwint samenlevingen naar een VREDEvolle wereld

Ook stapt Vredeswijzer mee in de programma’s voor klimaatneutraliteit. Hiertoe informeert Vredeswijzer over de middelen om te komen tot vermindering van energieverbruik, CO2-reductie en vermindering van andere milieuvervuilende stoffen, maar  niettemin comforthoudend en zelfs nog andere voordelen hebben.

In-teVREDEnheid-naar-een-klimaatneutraal-leven1

In-teVREDEnheid-naar-een-klimaatneutraal-leven2

In-teVREDEnheid-naar-een-klimaatneutraal-leven3

Ook het omgaan met onze bodem heeft effect op de CO2-uitstoot, alsook op de voedselvoorziening. Een allereerste voorwaarde voor teVREDEnheid is voldoende te eten hebben, en voor Vrede voor elke wereldbewoner de kans te geven op voldoende voeding om in leven te blijven en van zovele smaken te genieten. Vredeswijzer stelde een informatiebundel samen om zorgzaam met de bodem om te gaan.

http://vredeswijzer.org/In-tevredenheid-naar-vruchtbare-bodems.pdf

 Voor een uitgebreidere toelichting over elk van de instrumenten naar een Vredevolle wereld :

 Het Iederwint principe als basis voor Vrede

De vrede in onszelf door zelfverwezenlijking

Voor een Vredevol omgaan met conflicten

Voor een Vredevolle besluitvorming

Voor bevredigende kringlopen, cradle-to-cradle

Voor bevredigende kringlopen, permacultuur     

Voor een Vreedzame economie, het UNO-Wereld Marshallplan

Voor een Vreedzame economie, Planetecova

 

Het logo

Logo Vredeswijzer

De pijlen : staan voor de wijzers naar Vrede en voor het kijken in alle richtingen, zowel links, het midden als rechts.

De cirkels : staan voor het samen beslissen in kringen, in plaats van op een hiërarchische trap van een minderheid tegenover een meerderheid of een meerderheid tegenover een minderheid.

Het &-teken in de cirkels : staat voor het evenveel waarde toekennen aan de voorkeuren, belangen, waarden, behoeften, gevoelens, noden, gewoontes, indrukken en overtuigingen van iedere deelnemer in het besluitvormingsproces, en tot het komen naar beslissingen waarin eenieder in de kring van deelnemers zich kan vinden.

De verbondenheid van de pijlen met elkaar : de mensen en de diverse gemeenschappen kunnen zo met elkaar tot uitwisseling en zo eveneens in een geest van evenwaardigheid met elkaar tot onderhandeling komen.

Het groen en het blauw : staan voor het land en de zee, die twee ogenschijnlijke tegenstellingen zijn, maar in werkelijkheid elkaar aanvullen.

De 2 soorten groen en 2 soorten blauw : geven een levendigheid aan het logo en staan voor de levendigheid en de blijheid in de kringen waarin iedereen inclusief en in evenwaardigheid kan (open)bloeien.

Alle delen samen symboliseert het logo de weg die de mensheid kan bewandelen naar algehele WereldVrede op elke schaal.

 

Jullie inbreng

Vredelievende bezoekers aan deze site, Jullie feed-back, tips, ideeën voor activiteiten, mogelijks nog andere communicatiesystemen of andere plannen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen waarbij niemand wat afgenomen wordt om dit te financieren,  enz. zijn welkom. Vul het contactformulier in of mail naar infovredeswijzer@gmail.com 

Marleen Brutyn, initiatiefnemer van Vredeswijzer

Met dank aan Stuart, Lien, Lieve en Marcel, voor hun waardevolle bijdrage